Pagmapailubon. Ang maayong mga butang nagkinahanglan og oras. - Dili nagpaila


Magmapailubon. Ang maayong mga butang magkinahanglan og panahon.
- Anonymous

Hinaot nga Bang usab