Magsugod sa matag adlaw nga adunay pasalamat. - Anonymous

Magsugod sa matag adlaw nga adunay pasalamat. - Anonymous

Blangko

Magsugod sa matag adlaw nga adunay pasalamat.
- Anonymous

Hinaot nga Bang usab