Buhata kini tungod kay giingon nila nga dili nimo mahimo. - Dili nagpaila

Buhata kini tungod kay giingon nila nga dili nimo mahimo. - Dili nagpaila

Blangko

Buhata kini tungod kay giingon nila nga dili ka mahimo.
- Anonymous

Hinaot nga Bang usab