Kung makapadayon ka nga positibo sa negatibo nga kahimtang, magdaog ka. - Anonymous

Kung makapadayon ka nga positibo sa negatibo nga kahimtang, magdaog ka. - Anonymous

Blangko

Kung makapadayon ka nga positibo sa negatibo nga kahimtang, magdaog ka.
- Anonymous

Hinaot nga Bang usab