Ang kalulot naghimo kanimo nga labi ka matahum nga tawo, bisan unsa pa ang imong hitsura. - Anonymous

Ang kalulot naghimo kanimo nga labi ka matahum nga tawo, bisan unsa pa ang imong hitsura. - Anonymous

Blangko

Ang kalulot naghimo kanimo nga labi ka matahum nga tawo, bisan unsa pa ang imong hitsura.
- Anonymous

Hinaot nga Bang usab