Iron kaayo ang kinabuhi. Gikinahanglan ang kasubo nga mahibal-an kung unsa ang kalipay, kasaba aron maapresyar ang kahilom, ug wala’y pagpabili sa presensya. - Anonymous

Iron kaayo ang kinabuhi. Gikinahanglan ang kasubo nga mahibal-an kung unsa ang kalipay, kasaba aron maapresyar ang kahilom, ug ang pagkawala sa pagpabili sa presensya. - Anonymous

Blangko

Iron kaayo ang kinabuhi. Gikinahanglan ang kasubo nga mahibal-an kung unsa ang kalipay, kasaba aron maapresyar ang kahilom, ug ang pagkawala sa pagpabili sa presensya.
- Anonymous

Hinaot nga Bang usab