Pagmata matag adlaw ug magpasalamat sa kinabuhi. - Anonymous

Pagmata matag adlaw ug magpasalamat sa kinabuhi. - Anonymous

Blangko

Pagmata matag adlaw ug magpasalamat sa kinabuhi.
- Anonymous

Hinaot nga Bang usab