Himua ang matag adlaw nga imong obra maestra. - John Wooden

Himua ang matag adlaw nga imong obra maestra. - John Wooden

Blangko

Himua ang matag adlaw nga imong obra maestra.
- John Wooden

Hinaot nga Bang usab