Wala gyud ko NABUHI, AKO NAGAILAM O MAGTUON. - Nelson Mandela

Wala gyud ko NABUHI, AKO NAGAILAM O MAGTUON. - Nelson Mandela

Blangko

Wala gyud ko NABUHI, AKO NAGAILAM O MAGTUON.
- Nelson Mandela

Hinaot nga Bang usab